Referenčni projekti

Izbor večjih projektov v zadnjih petnajstih letih

IDEJNE FAZE (študije, IDZ, IP, IGR)

 • Rekonstrukcija železniške proge Zidani Most–Hrastnik (idejna študija)
 • Preureditev tirov in kretnic na železniški postaji Ljubljana, povezava proge 5 s postajnimi tiri (IDZ)
 • Študija izvedljivosti železniške proge Beltinci–Lendava
 • Rekonstrukcija železniške postaje Pragersko (IDZ, PIZ, IP)
 • Prostorska preveritev povečanja tirnih kapacitet na železniški postaji Ljubljana (IDZ)
 • Gradbena ureditev tirov na železniški postaji Ljubljana (IDZ)
 • Nadgradnja železniške proge Zidani Most–Celje (IDZ)
 • Tivolski lok–Ljubljana (IDZ)

INDUSTRIJSKI TIRI

 • Industrijski tiri za skladiščenje plinov v Bohovi pri Mariboru (idejna zasnova, PGD, PZI)
 • Industrijski tir tovarne Kemiplas (PGD, PZI)

TUJINA

 • Rekonstrukcija željezničke pruge Oštarije–Knin– Split (PGD, PZI)
  • dionica Perušić–Gračac
  • III poddionica most Jaruga–Gračac
 • Modernizacija željezničke pruge I. reda – I101 Zaprešić–Varaždin–Čakovec (idejni projekt)
  • dionica Zaprešič–Zabok
 • Remont pruge Zagreb–Rijeka (izvedbeni projekt)
 • dionica Skrad–Drivenik
  • I. poddionica Skrad–Zalesina
  • II. poddionica Zalesina–Delnice
  • III. poddionica Delnice–Lokve
  • IV. poddionica Lokve–Fužine
  • V. poddionica Fužine–Drivenik
  • Organizacija prometa za vrijeme izvođenja radova
 • Remont pruge Novska–Sisak–Zagreb (izvedbeni projekt)
  • dionica Greda–Turopolje, poddionica Lekenik–Turopolje
 • Izrada glavnog projekta modernizacije dionice Zaprešić–Zabok (PGD)
 • Izrada studije okvirnih mogućnosti izgradnje nove željezničke pruge Koprivnica–Kotoriba–DG (IDZ)

PGD, PZI, PZR, IZN

 • Obnova železniške proge Grobelno–Ponikva (PGD, PZI, PZR)
 • Rekonstrukcija železniške postaje Ljutomer (PGD, PZI, PZR)
 • Obnova železniške proge Ponikva–Dolga Gora (PGD, PZI)
 • Obnova železniške proge Hoče–Maribor Tezno (PGD, PZI)
 • Železniška postaja Kidričevo (PGD, PZI, PZR)
 • Železniška postaja Ormož (PGD, PZI, PZR)
 • Nadgradnja železniške proge Pragersko–Ormož–Murska Sobota (PZI, PID)
  • odsek Cvetkovci–Velika Nedelja
  • odsek Ormož–Pavlovci
  • odsek Pavlovci–Ivanjkovci
  • odsek Ivanjkovci–Mekotnjak
 • Obnova železniške proge Grosuplje–Kočevje (PZI, PZR, PID)
  • odsek Dobrepolje–Ortnek
  • odsek Ortnek–Ribnica
 • Nadgradnja železniške proge Pragersko–Ormož–Murska Sobota (izvedbeni načrt, PZR, PID)
  • odsek Pragersko–Cirkovce
  • odsek Cirkovce–Kidričevo
  • odsek Kidričevo–most čez Dravo
  • odsek Mekotnjak–Ljutomer
 • Obnova železniške postaje Ljubljana (izvedbeni načrt, PZR, PID)
 • Obnova odseka železniške proge Košana–Gornje Ležeče (izvedbeni načrt, PID)
 • Obnova železniške postaja Poljčane (izvedbeni načrt)
 • Obnova odseka železniške proge Dolga Gora–Poljčane (izvedbeni načrt)
 • Rekonstrukcija železniške proge v Pavlovcih (PZI, PID)
 • Rekonstrukcija železniške proge v Ivanjkovcih (PZI, PID)
 • Rekonstrukcija železniške postaje Ivanjkovci (PZI, PID)
 • Rekonstrukcija železniške postaje Ljutomer (PZI, PID)
 • Nadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica–Pragersko (izvedbeni načrt, PID)
 • Nadgradnja železniške proge Zidani Most–Celje (izvedbeni načrt)
  • odsek Zidani Most–Rimske Toplice
  • postaja Rimske Toplice
  • odsek Rimske Toplice–Laško
  • postaja Laško
 • Obnova vozne mreže na postaji Rakek (izvedbeni načrt)