Vse informacije in podobe družbe TIRING d.o.o. Trzin na teh spletnih straneh so dane izključno v splošno izobraževalne in informativne namene. Določene informacije na teh spletnih straneh vsebujejo tudi splošne podatke o storitvah družbe TIRING d.o.o. Trzin in so namenjene le splošni predstavitvi storitev, zaradi česar vsebujejo samo splošne informacije o le-teh. Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja TIRING d.o.o. Trzin.

Čeprav je in bo, družba TIRING d.o.o. Trzin s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju teh spletnih strani storila vse, da bi se prepričala, da so informacije na teh spletnih straneh res točne in podatki ažurni, za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Družba TIRING d.o.o. Trzin si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani, vključno s tem pravnim pojasnilom, kadarkoli, delno ali v celoti, ne glede na razlog brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki, objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti družba TIRING d.o.o. Trzin niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru zato ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom do in/ali uporabo teh spletnih strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo in/ali zaradi nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih in/ali vsebujejo informacije o tretjih. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi družba TIRING d.o.o. Trzin nima nadzora, ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti, katerekoli spletne strani, za katero nudi in ne prevzema odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.