Večji projekti v zadnjih 15-ih letih.

IDEJNE FAZE (IDEJNA ŠTUDIJA, IDZ, IP, IGR)

FAZANAZIV
Idejna študijaRekonstrukcija železniške proge Zidani Most - Hrastnik
IDZPreureditev tirov in kretnic na železniški postaji Ljubljana;
- Povezava proge 5 s postajnimi tiri
ŠtudijaŠtudija izvedljivosti železniške proge Beltinci - Lendava
IDZ, PIZ, IPRekonstrukcija železniške postaje Pragersko
IDZProstorska preveritev povečanja tirnih kapacitet na železniški postaji Ljubljana
IDZGradbena ureditev tirov na železniški postaji Ljubljana
IDZNadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje
IDZTivolski lok - Ljubljana

PGD, PZI, PZR, IZN

FAZANAZIV
PGD, PZI, PZRObnova železniške proge Grobelno - Ponikva
PGD, PZI, PZRRekonstrukcija železniške postaje Ljutomer
PGD, PZIObnova železniške proge Ponikva - Dolga Gora
PGD, PZIObnova železniške proge Hoče - Maribor Tezno
PGD, PZI, PZRŽelezniška postaja Kidričevo
PGD, PZI, PZRŽelezniška postaja Ormož
PZI, PIDNadgradnja železniške proge Pragersko - Ormož - Murska Sobota;
- odsek Cvetkovci - Velika Nedelja
- odsek Ormož - Pavlovci
- odsek Pavlovci - Ivanjkovci
- odsek Ivanjkovci - Mekotnjak
PZI, PZR, PIDObnova železniške proge Grosuplje - Kočevje;
- odsek Dobrepolje - Ortnek
- odsek Ortnek - Ribnica
Izvedbeni načrt, PZR, PIDNadgradnja železniške proge Pragersko - Ormož - Murska Sobota;
- odsek Pragersko - Cirkovce
- odsek Cirkovce - Kidričevo
- odsek Kidričevo - most čez Dravo
- odsek Mekotnjak - Ljutomer
Izvedbeni načrt, PZR, PIDObnova železniške postaje Ljubljana
Izvedbeni načrt, PIDObnova odseka železniške proge Košana - Gornje Ležeče
Izvedbeni načrtObnova železniške postaja Poljčane
Izvedbeni načrtObnova odseka železniške proge Dolga Gora - Poljčane
PZI, PIDRekonstrukcija železniške proge v Pavlovcih
PZI, PIDRekonstrukcija železniške proge v Ivanjkovcih
PZI, PIDRekonstrukcija železniške postaje Ivanjkovci
PZI, PIDRekonstrukcija železniške postaje Ljutomer
Izvedbeni načrt, PIDNadgradnja odseka železniške proge Slovenska Bistrica - Pragersko
Izvedbeni načrtNadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje;
- odsek Zidani Most Rimske Toplice
- postaja Rimske Toplice
- odsek Rimske Toplice - Laško
- postaja Laško
Izvedbeni načrtObnova vozne mreže na postaji Rakek

INDUSTRIJSKI TIRI

FAZANAZIV
Idejna zasnova, PGD, PZIIndustrijski tiri za skladiščenje plinov v Bohovi pri Mariboru
PGD, PZIIndustrijski tir tovarne Kemiplas

TUJINA

FAZANAZIV
PGD, PZIRekonstrukcija željezničke pruge Oštarije - Knin - Split;
- dionica: Perušić - Gračac;
- III poddionica: most Jaruga - Gračac
Idejni projektModernizacija željezničke pruge I. reda - I101 Zaprešić - Varaždin - Čakovec;
- dionica Zaprešič - Zabok
Izvedbeni projektRemont pruge Zagreb - Rijeka; dionica Skrad - Drivenik;
- I. poddionica: Skrad - Zalesina
- II. poddionica: Zalesina - Delnice
- III. poddionica: Delnice - Lokve
- IV. poddionica: Lokve - Fužine
- V. poddionica: Fužine - Drivenik
- Organizacija prometa za vrijeme izvođenja radova
Izvedbeni projektRemont pruge Novska - Sisak - Zagreb;
- Dionica Greda - Turopolje; Poddionica Lekenik - Turopolje
PGDIzrada glavnog projekta modernizacije dionice Zaprešić – Zabok
IDZIzrada studije okvirnih mogućnosti izgradnje nove željezničke pruge Koprivnica – Kotoriba - DG