železniška proga nad predorom

Osnovna dejavnost podjetja Tiring d.o.o. je izdelava vseh faz projektne dokumentacije za železniško infrastrukturo. V več kot 20 letih delovanja (od leta 1993 dalje) je podjetje uspešno izdelalo že več kot 200 projektov za obnovo, rekonstrukcijo ali novogradnjo železniških prog in postaj na območju Slovenije in Hrvaške. Vodilni strokovnjaki v našem podjetju se s projektiranjem železniške infrastrukture ukvarjajo že več kot 30 let (že od leta 1981 dalje).

Plod podrobnega poznavanja problematike gradnje železniške infrastrukture ter dolgoletne izkušnje pri projektiranju vseh faz gradnje železniških tirov, prog in postaj je tudi lasten programski paket TIRCAD, ki je namenjen prvenstveno projektiranju železnic, in deluje v programskem okolju AutoCAD in BricsCAD ter omogoča sodobno projektiranje vseh faz izdelave projektne dokumentacije.

Poleg samega projektiranja in izdelave vse potrebne tehnične dokumentacije, znotraj  podjetja opravljamo tudi potrebne geodetske meritve na odsekih, katere projektiramo.

Zavedamo se dejstva, da se področje načrtovanja in izgradnje železniških povezav vse bolj razvija in napreduje, zato konstantno vlagamo v nadgradnjo opreme in znanje naših zaposlenih, ter tako ostajamo v koraku z razvojem in novimi smernicami na področju železniškega inženiringa ter obenem zagotavljamo kvaliteto naših storitev.